December 25, 2017 - No Meeting
December 11, 2017
November 27, 2017 - No Meeting
November 13, 2017
October 23, 2017
October 16, 2017 - Special Meeting
October 10, 2017
September 25, 2017 - No Meeting
September 11, 2017
August 28, 2017
August 14, 2017
July 24, 2017 
July 10, 2017 - No Meeting
June 26, 2017
June 12, 2017
May 22, 2017
May 8, 2017
April 24, 2017
April 24, 2017 Special Meeting
April 10, 2017 - No Meeting
March 31, 2017 Special Meeting
March 27, 2017 - No Meeting
March 13, 2017
February 27, 2017
February 13, 2017
January 23, 2017 - No Meeting
January 9, 2017